Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

HOME > 취업지원실 > 취업을 축하합니다!
 • 소생한의원
 • 기수 : 병원코디네이터 183기
 • 이름 : 김미견
 • 업무 : 리셉션코디네이터

 • 뉴라인성형외과
 • 기수 : 병원코디네이터 183기
 • 이름 : 송미희
 • 업무 : 리셉션코디네이터

 
 • 재호한의원
 • 기수 : 병원코디네이터 183기
 • 이름 : 김아라
 • 업무 : 리셉션 코디네이터

 • 센템린성형외과
 • 기수 : 병원코디네이터 170기
 • 이름 : 정단비
 • 업무 : 리셉션코디네이터

 
 • 하늘마음한의원
 • 기수 : 병원코디네이터180기
 • 이름 : 권보라
 • 업무 : 리셉션코디네이터

 • 좋은문화병원
 • 기수 : 병원코디네이터 175기
 • 이름 : 손지혜
 • 업무 : 간호조무사

 
 • 울산 '예신' 에스테틱
 • 기수 : 병원코디네이터 179기
 • 이름 : 이현숙
 • 업무 : 리셉션매니저

 • 비에프성형외과
 • 기수 : 병원코디네이터160기
 • 이름 : 한민희
 • 업무 : 리셉션코디네이터


처음    21  22  23  24  25  26  27  28  맨끝
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player